Gezochte Tags

Onze werkwijze PDF Afdrukken E-mail

Bij Topshore Services BV bent u verzekerd van een professionele aanpak. Voordat de activiteiten beginnen zal er eerst door onze afdeling Business Development met u gezamenlijk een doelgericht plan van aanpak uitgewerkt worden waarin alle aspecten gedetaïlleerd uitgewerkt worden. Na accordering volgt per afgesproken datum de implementatie van het plan waarbij de accenten in de voorbereidingsfase met name zullen liggen op werving en selectie, technische voorbereiding, training en operationele inrichting.

Vanaf het startmoment van de operationele activiteiten zal de verantwoordelijkheid overgedragen worden aan een projectmanager die zorg zal dragen voor de verdere uitvoering. Verschillende KPI’s die in samenspraak met u zijn geselecteerd worden vervolgens op periodieke basis gerapporteerd. Ook wat betreft alle verdere communicatie, vragen en afstemming bent u bij de projectmanager direct bij het juiste adres.Op uw verzoek kan ten alle tijden een evaluatiemoment ingelast worden waarbij uw wensen en noden uiteraard een centrale rol innemen. Afhankelijk van de evaluatie kan weer een plan worden opgesteld om de nieuwe actiepunten ten uitvoer te brengen. Naast operational excellence streeft Topshore Services namelijk in haar aanpak ook klantgerichtheid na.

Onze werkwijze bestaat uit vier fases:

  • Offertefase | Onshore
  • Implementatiefase | Onshore en Offshore
  • Operationele fase | Offshore
  • Evaluatiefase | Onshore 
 

Kantoor Nederland

Kampenringweg 45D
2803 PE Gouda
Nederland

T: +31 182 715 069

E: info@topshore.eu
W: www.topshore.eu

Kantoor Marokko

Boulevard Mohammed VI 230
PB 90000 Tanger
Morocco

Copyright Statement

Copyright © Topshore Services 2007-2016
Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topshore Services B.V., materiaal dat zich op de Topshore websites bevindt, of dat op een met de Topshore websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.